emin

Ống phát hiện nhanh Ethyl acetate CH3CO2C2H5 Gastec 141L (20 ~ 800 ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 141L
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 20 ~ 800 ppm
Thang đo: 20 ~ 800 ppm , bơm 2 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Yellow → Blackish brown → Light blue after few minute
Phương trình phản ứng: CH3CO2C2H5 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+
Hệ số biến đổi: 15% (20 ~ 200 ppm), 10% (200 ~ 800 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range 20 to 800 ppm
Number of Pump Strokes 2
Correction Factor 1
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 5 ppm (n=2)
Colour Change Yellow → Blackish brown → Light blue after few minute
Reaction Principle CH3CO2C2H5 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+
Coefficient of Variation 15% (for 20 to 200 ppm), 10% (for 200 to 800 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Alcohols   + Dark green
Ketones   + Dark green
Esters   + Dark green
Aromatic HCs   + Dark green
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Cymene Factor: 0.28 2 5.6 to 224 ppm
Diisopropyl benzene Factor: 0.5 1/2 10 to 400 ppm
Ethyl acrylate Factor: 0.4 2 8 to 320 ppm
2-Hexyl alcohol Factor: 3.0 3 60 to 2400 ppm
Isopropyl ether Factor: 0.9 2 18 to 720 ppm
Mesityl oxide Factor: 1.35 2 27 to 1080 ppm
Methyl acrylate Factor: 0.4 2 8 to 320 ppm
Methyl Isothiocyanate by scale 2 50 to 400 ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
400 ppm(2014) - 2 to 11.5%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi