emin

Bộ giao tiếp máy tính (Dùng cho testo 174T và testo 174H)

 • Manufacturer: TESTO
  Model: 0572 0500
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact
 •  Call for best price

  Hotline: (+84) 867820758

  Phone+84 (24)62923267

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Dùng để trao đổi dữ liệu và chương trình giữa Testo 174H (hoặc 174T) và máy tính thông qua giao tiếp USB

Code đặt hàng:  0572 0500

DetailApply your mail to get promotion information