Ống phát hiện nhanh Acetylene C2H2 Gastec 171 (0.05~4%)


Vạch chỉ thị: 0.2 ~ 2.0%
Thang đo:
+ 0.05 ~ 0.1%, bơm 2 lần
+ 0.1 ~ 2.0%, bơm 1 lần
+ 2.0 ~ 4.0%, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 45 giây mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Trắng sang nâu
Phương trình phản ứng:  C2H2 + I2O5→ H2S2O7 + I2
Hệ số biến đổi: 15% (0.1 ~ 0.5 %), 10% (0.5 ~ 2 %)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
0.05 to 0.1% 0.1 to 2.0% 2.0 to 4.0%
Number of Pump Strokes
2 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 2
Sampling Time 45 seconds per pump stroke
Detecting Limit 0.02 % (n=2)
Colour Change White → Brown
Reaction Principle HCCH + I2O5→ H2S2O7 + I2
Coefficient of Variation 15% (for 0.1 to 0.5 %), 10% (for 0.5 to 2 %)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Carbon monoxide 0.1% + Brown(0.1%)
Ethylene 0.5% + Brown(0.5%)
More than C3 HCs   + Brown
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Benzene 0.3 4 0.03 to 0.6%
Ethylene 1.0 1 0.1 to 2.0%
1,1,1-Trichloroethane 0.6 1 0.06 to 1.2%
Calibration gas generation High pressure gas cylinder method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
- - 2.5 to 81%
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch