emin

Ống phát hiện nhanh khí Hydrogen sulphide + sulphur dioxide H2S+SO2 Gastec 45S (0.25~20 ppm (SO2), 1.25~120ppm (H2S) )

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Vạch chỉ thị:
+ Ống SO2: 0.5~10ppm
+ Ống H2S: 5~60ppm
Thang đo ống SO2
+ 0.25~5ppm, bơm 2 lần
+ 0.5~10ppm, bơm 1 lần
+ 10~20ppm, bơm 1/2 lần
Thang đo ống H2S
+ 1.25~2.5ppm, bơm 2 lần
+ 2.5~60ppm, bơm 1 lần
+ 60~120ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu:
+ Ống SO2: vàng xanh lá sang vàng
+ Ống H2S: Trắng sang nâu
Phương trình phản ứng:
+ Ống SO2: SO2 + BaCl2+ H2O → BaSO3 + 2HCl, HCl + Base → Chloride
+ Ống H2S: H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS + 2CH3COOH
Hệ số biến đổi:
+ Ống SO2: 10% (0.5 ~ 2 ppm), 5% (2 ~ 10 ppm)
+ Ống H2S: 10% (2.5 ~10 ppm), 5% (10 ~ 60 ppm)
Số ống trong hộp: 5
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Name of Gas
SO2
tube
H2S
tube
SO2
tube
H2S
tube
SO2
tube
H2S
tube
Measuring Range
0.25 to
0.5
1.25 to
2.5
0.5 to
10
2.5 to
60
10 to
20
60 to
120
Number of Pump Strokes
2 2 1 1 1/2 1/2
Correction Factor
1/2 1/2 1 1 2 2
Sampling Time 2 minute per pump stroke
Detecting Limit 0.05 ppm (n=2)
Colour Change SO2tube : Yellowish green → Yellow
H2S tube : White → Brown
Reaction Principle SO2tube:
SO2 + BaCl2+ H2O → BaSO3 + 2HCl
HCl + Base → Chloride

H2S tube:
H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS + 2CH3COOH
Coefficient of Variation SO2 tube: 10% (for 0.5 to 2 ppm), 5% (for 2 to 10 ppm)
H2S tube:10% (for 2.5 to 10 ppm), 5% (for 10 to 60 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
SO2 tube H2S tube SO2 tube H2S tube
Nitrogen dioxide 5 ppm + No Pale purple No
Nitrogen monoxide
Mercaptans
Carabon monoxide
  No No No
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
SO2:--(2014)
H2S
:1 ppm (2014)
SO2:0.25 ppm (2014)
H2S
:5 ppm (2014)
H2S : 4.0 to 44%

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi