emin

Ống phát hiện nhanh tert-Butyl mercaptan & Dimethyl sulphide SH(CH3)3CSH Gastec 77 (1 ~ 15 mg/m^3)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Vạch chỉ thị: 1 ~ 15 mg/m^3
Thang đo: 1 ~ 15 mg/m^3, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu:
+ Ống TBM: vàng sang hồng
+ Ống DMS: hồng sang vàng nhạt
Phương trình phản ứng:
+ (CH3)3CSH + HgCl2 → (CH3)CSHgCl + HCl,
+ HCl + Base → Chloride compound,
+ (CH3)2S + KMnO4 (Pink) → Pale yellow product
Hệ số biến đổi: 10% (for 1 to 5 mg/m^3), 5% (for 5 to 15 mg/m^3)
Số ống trong hộp: 5
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance (Simultaneous detector tube)
Detector Tube
TBM Tube DMS Tube
Measuring Range
1 to 15 mg/m3 1 to 15 mg/m3
Number of Pump Strokes
1 1
Correction Factor
1 1
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.2 mg/m3 (n=1)
Colour Change
Yellow → Pink Pink → Pale yellow
Reaction Principle (CH3)3CSH + HgCl2 → (CH3)CSHgCl + HCl
HCl + Base → Chloride compound
(CH3)2S + KMnO4 (Pink) → Pale yellow product
Coefficient of Variation 10% (for 1 to 5 mg/m3), 5% (for 5 to 15 mg/m3)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
TBM Tube
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Hydrogen sulphide   + Pink
Mercaptans   + Pink
DMS Tube
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Olefins   + Pale yellow
Tetrahydrothiophene   + Pale yellow
 
 
Calibration gas generation TBM Tube:Diffusion tube method
DMS Tube:Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
DMS:10ppm(2014) - -

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi