TCVN-T200 金属厚度计

  • Phạm vi đo (mm) 300mm
  • Vận tốc sóng âm (m/s) 9999
  • Độ chính xác 0.5%
  • Độ hiển thị 0.1
  • Nhiệt độ vật đo 300
  • Kích thước máy (mm) 132x76x30
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化