emin

Multimetrix XA3033三路输出直流电源(2x30V / 5A,1x5V / 5A)

 • 制造商: Multimetrix
  Model: XA3033
  来源: China
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 9,126,004 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

Manufacturer: Multimetrix

Model:XA3033

Order No.:XA3033

Origin: China

Warranty: 12 months


Outputs

Outputs: Two Adjustable (2 x 0 - 30VDC, 0 - 5ADC). One Fixed (5VDC/5ADC)

Voltage Output

Output 1 & 2: 0 to 30VDC

Output 3: 0 to 5VDC

Current Output

Output 1 & 2: 0 to 5ADC

Output 3: 0 to 5ADC

Ripple CV: < 1.0mVrms

Line Regulation: CV: 1x10-4 + 3mV; CC: 2x10-3 + 3mA

Load Regulation 

CV: 1x10-4 + 2mV, CC: 2x10-3 + 3mA (@ I ≤ 3A)

CV: 1x10-4 + 5mV, CC: 2x10-3 + 5mA (@ I > 3A) 


Display: 

Six 3-Digit Red LED Displays

Output 1: V & A displayed simultaneously

Output 2: V & A displayed simultaneously

Display Accuracy:  Volts: 0.2% ± 2cts, Amperes: 1% ± 2cts 

Output Adjustments Outputs 1 & 2: Adjustable knobs 

Dimensions / Weight: 10.25 x 6.30 x 14.20” (260 x 160 x 360mm) / 25 lbs (11.5kg)

Power Supply: 115V/230V ± 10%, 50/60Hz (Selectable on Back Panel)详细

Datasheet注册收新闻 - 获得优惠活动的机会