PRESYS T-1200PH 多功能温度校准器 (50 to 1200 °C; ± 0.2 °C)

Operating Range: 50°C to 1200 °C
Accuracy (internal referenc): ± 3 °C
Resolution: 0.1 °C
Stability: ± 0.2 °C
Heating Time: 45 min (100 °C to 1200 °C)
Cooling Time: 5h(1200 °C to 200 °C)
Temperature Uniformity: ± 0.2 °C
Weight: 10.3 kg
Electric Power: 2300 W
Well Diameter x Depth: Ø 34 mm x 130 mm
Dimension (HxWxD): 215 x 390 x 310 mm

Khách hàng chý ý chọn mua thêm phụ kiện trong datasheet

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化