Máy đo độ dẫn điện để bàn Eutech ECCON270043S (0.050 μS ~ 500.0 mS)

- Đo độ dẫn điện

Dải đo: 0.050 μS ~ 500.0 mS

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 / 1 μS ; 0.01 / 0.1 mS

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

Số điểm hiệu chuẩn: Lên đến 5

Hằng số pin: 0.010 to 10.000

- Đo TDS (chất rắn hòa tan):

Dải đo (Phụ thuộc TDS Factor): 0.050 ppm ~ 500 ppt (@ TDS factor 1.00)

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

Số điểm hiệu chuẩn: lên đến 5

- Đo độ mặn

Dải đo: 0.0 ~ 80.0 ppt

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

- Đo điện trở suất

Dải đo: 2.000 Ω ~ 20.0 MΩ

Độ phân giải: 0.01 / 0.1 Ω ; 0.001 / 0.1 kΩ ; 0.01 MΩ

Độ chính xác: ±1 % toàn dải

- Đo nhiệt độ:

Dải đo: 0.0 ~ 100.0 ºC / 32.0 ~ 212.0 ºF

Độ phân giải: 0.1 ºC/ 0.1 ºF

Độ chính xác: ±0.3ºC/ ±0.5ºF

Hệ số (/ºC): tuyến tính & tinh khiết ; 0.000 ~ 10.000 %

Chuẩn hóa: 15.0 ~ 30.0 ºC / 59.0 ~ 86.0 ºF

Bù nhiệt: ATC / MTC

Kèm đầu đo độ dẫn điện 4 pin /ATC (CONSEN9201D), bộ giữ điện cực và Adapter 100/240V AC, cáp RS232

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch