emin

Ống phát hiện nhanh Trichloroethylene Cl2C:CHCl Gastec 132LL (0.125~8.8 ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 132LL
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 0.5 to 4.0 ppm
Thang đo:
+ 0.125 to 0.25 ppm, bơm 2 lần
+ 0.25 to 4.0 ppm, bơm 1 lần
+ 4.0 to 8.8 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Yellow → Purple
Phương trình phản ứng: Cl2C:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl, HCl + Basic Compound → Chloride
Hệ số biến đổi: 10% (for 0.25 to 1.0 ppm), 5% (for 1.0 to 4.0 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
0.125 to 0.25 ppm 0.25 to 4.0 ppm 4.0 to 8.8 ppm
Number of Pump Strokes
2 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 2.2
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.05 ppm (n=2)
Colour Change Yellow → Purple
Reaction Principle Cl2C:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl
HCl + Basic Compound → Chloride
Coefficient of Variation 10% (for 0.25 to 1.0 ppm), 5% (for 1.0 to 4.0 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Hydrogen chloride, Chlorine, Bromine ≧ 1/2 time + Purple
Tetrachloroethylene ≧ 1/2 time + Purple
1,1,1-Trichloroethane ≦ 80 ppm No No ( ≦ 80 ppm)
Toluene, Xylene   No No
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
1,2-Dichloroethylene 1.5 1 0.375 to 6 ppm
Dichlorvos 0.45 2 0.11 to 1.8 ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
10 ppm (2014) 25 ppm (2014) -

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi