emin

Ống phát hiện nhanh Carbon tetrachloride CCl4 Gastec 134L (0.25~11ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 134L
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 0.25 ~ 5 ppm
Thang đo:
+ 0.25 ~ 5 ppm, bơm 2 lần
+ 5 ~ 11 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Trắng sang vàng
Phương trình phản ứng:
+ CCl4 + I2O5 + H2S2O7 → COCl2,
+ COCl2 + (CH3)2NC6 H4CHO→ (CH3)2NC6 H4CHCl2 + CO2,
+ (CH3)2NC6H4CHCl2 + (C6H5)2NH(White) → Reaction product (Yellow)
Hệ số biến đổi: 10% (0.25 ~ 1 ppm), 5% (1 ~5 ppm)
Số ống trong hộp: 5
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
0.25 to 5 ppm 5 to 11 ppm
Number of Pump Strokes
2 1
Correction Factor
1 2.2
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.04 ppm (n=2)
Colour Change White → Yellow
Reaction Principle

CCl4 + I2O5 + H2S2O7 → COCl2
COCl2 + (CH3)2NC6 H4CHO→ (CH3)2NC6 H4CHCl2 + CO2
(CH3)2NC6H4CHCl2 + (C6H5)2NH(White) → Reaction product (Yellow)

Coefficient of Variation 10% (for 0.25 to 1 ppm), 5% (for 1 to 5 ppm)
Shelf Life 1 Year
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Hydrogen chloride   No No
Chlorine, Bromine 3/10 + No(0.4ppm)
Methyl bromide 2.5times + Pale yellow (2.5ppm)
1,1,1-Trichloroethane 14 ppm + No(17ppm)
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Chloropicrin 1.1 2 0.28 to 5.5 ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
5 ppm(2015) 10 ppm(2015) -

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi