emin

Ống phát hiện nhanh Methyl bromide CH3Br Gastec 136L (2.5~200ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 136L
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị: 10 ~ 100 ppm
Thang đo:
+ 2.5 ~ 10 ppm, bơm 4 lần
+ 10 ~ 100 ppm, bơm 1 lần
+ 100 ~ 200 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Trắng sang vàng
Phương trình phản ứng: 2CH3Br +I2O5+ H2S2O7 → Br 2, Br 2 +O-Tolidine → Yellow product
Hệ số biến đổi: 10% (10 ~ 20 ppm), 5% (20 ~ 100 ppm)
Số ống trong hộp: 5
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
2.5 to 10 ppm 10 to 100 ppm 100 to 200 ppm
Number of Pump Strokes
4 1 1/2
Correction Factor
1/4 1 2
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.5 ppm (n=4)
Colour Change White → Yellow
Reaction Principle 2CH3Br +I2O5+ H2S2O7 → Br 2
Br 2 +O-Tolidine → Yellow product
Coefficient of Variation 10% (for 10 to 20 ppm), 5% (for 20 to 100 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Chlorine, Bromine, NOx   + Yellow
Saturated halogenated hydrocarbons   + Yellow
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Chlorobromomethane 1.1 1 11 to 110 ppm
1,1-Dibromoethane 0.7 1 7 to 70 ppm
1,2-Dibromoethane 0.8 1 8 to 80 ppm
Dibromomethane 0.5 1 5 to 50 ppm
Ethyl Bromide 1.0 1/2, 1, 4 2.5 to 200 ppm
n-Butyl Bromide 1.0 1 10 to 100 ppm
Benzyl bromide by scale 1 10 to 100 ppm
Bromoform by scale 1 1 to 50 ppm
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
1 ppm - 10 to 15%

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi