emin

Ống phát hiện nhanh khí Nitric acid HNO3 Gastec 15L (0.1-40ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Vạch chỉ thị: 1 ~ 20 ppm
Thang đo:
+ 0.1 ~ 1 ppm, bơm 2 lần
+ 1 ~ 20 ppm, bơm 1 lần
+ 20 ~ 40 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 30 giây mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: vàng sang đỏ tím
Phương trình phản ứng: HNO3 + Indicator → Chemical reaction product
Hệ số biến đổi: 15% (1 ~ 5 ppm), 10% (5 ~ 20 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
0.1 to 1 ppm 1 to 20 ppm 20 to 40 ppm
Number of Pump Strokes
2 to 10 1 1/2
Correction Factor
1/2 to 1/10 1 2
Sampling Time 30 seconds per pump stroke
Detecting Limit 0.05 ppm (n=10)
Colour Change Yellow →Reddish purple
Reaction Principle HNO3 + Indicator → Chemical reaction product
Coefficient of Variation 15% (for 1 to 5 ppm), 10% (for 5 to 20 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Humidity correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Hydrogen chloride 1/10 time + Reddish purple
Chlorine   No Breaches
Carbon monoxide   No No
Nitrogen dioxide   No No
Organic solvents   No No
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Hydrogen bromide 0.8 1 0.8 to 16 ppm
Trichloroacetic acid by scale 1 1 to 37.5 ppm
Calibration gas generation High pressure gas cylinder method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
2 ppm 4 ppm -

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi