emin

Ống phát hiện Ion Chloride (Cl-) trong dung dịch Gastec 221L (25 ~ 1000 mg/L)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 221L
Xuất xứ: Nhật Bản
Không cần dùng thêm bơm. cắm thẳng vào cốc dung dịch
Vạch chỉ thị: 50 ~ 1000 mg/L
Thang đo: 25 ~ 1000 mg/L
Thời gian lấy mẫu:  3 phút
Chuyển đổi màu: nâu sang trắng
Phương trình phản ứng: 2Cl- + Ag2CrO4 → 2AgCl
Số ống trong hộp: 10

Catalog

 

Performance
Measuring Range (25) to 1000 mg/L
Sampling Time 3 minutes
Detecting Limit 1 mg/L
Colour Change Brown → White
Reaction Principle 2Cl- + Ag2CrO4 → 2AgCl
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
CN- 1 mg/L + White
Br- 10 mg/L + White
SCN- 30 mg/L + White
Fe2+ 200 mg/L No (≦ 1000 mg/L)
Fe3+ 200 mg/L White
F- 500 mg/L No (≦ 1000 mg/L)
I- 50 mg/L + White
S2- 5 mg/L + Blackish gray
SO42- 2000 mg/L White
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor Measuring Range
Br- 2.2 55 to 2200 mg/l

 

Detector tubes for dissolved substances
(i.e. in solution).
Dissolved sulphide detector tube
211H / 211M / 211 / 211LL
Liquid detector tube
 
Ozone: 218
Chloride ion: 221L / 221LL
Mercury: 271
Hexavalent chromium: 273
Bivalent iron: 281
Copper: 284
Zinc: 285
Nicke: 291
To measure, simply immerse the detector tube in a sample of liquid (placed in a beaker or other container). Anyone can measure concentrations quickly, easily and accurately on site.

* Adjustment for pH is required when measuring with liquid detector tubes.

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi