emin

Ống phát hiện khí Fluorochlorocarbons Gastec 51 (7-280 ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 51
Xuất xứ: Nhật Bản

Thang đo: 7-280 ppm
Số lần bơm: 1 lần
Chuyển đổi màu:vàng sang đỏ tím
Số ống trong hộp: 5 ống
Sử dụng với hệ thống đo khí Pyrotec Pyrolyzer 840
Tương thích với bơm: GV-100S, GV-110S

Catalog

Pyrotec pyrolyzer: Table of measurable (Target) gases
Name of target gas Tube No. Measuring range
(ppm)
Calibration range
(ppm)
Shelf life
(years)
MPC
[maximum permissible concentration]
(ppm)
Remarks
Acetonitrile 52* 3-180 - 3 20(US)  
Enflurane 51* 100-1230 - 3 75(US) 5 x
51L* 25-145 - 3 5 x
Halothane 51H* 800-6400 - 3 50(US) 5 x
51* 240-960 - 3 5 x
51L* 3-60 - 3 5 x
Methyl chloride 51* 12-480 - 3 50(US) 5 x
51L* 1.6-86.4 - 3 5 x
Methylene chloride 51L* 1-54 - 3 50(E)
50(US)
5 x
Nitro ethane 52* 4-240 - 3 100(US)  
Nitrogen dioxide 52* 0.5-30 - 3 0.2(US)  
1-Nitropropane 52* 4.2-252 - 3 25(US )  
2-Nitropropane 52* 3.7-222 - 3 10(US )  
Nitromethane 52* 5-300 - 3 20(US )  
Dimethyl Disulphide 53* 0.3-6 - 2 0.5(US ) 5 x
Fluorocarbon 11 51H* 275-6600 - 3 C1000(US) 5 x
51* 8-320 - 3 5 x
51L* 0.8-43.2 - 3 5 x
Fluorocarbon 12 51H* 325-7800 - 3 1000(US) 5 x
51* 11-440 - 3 5 x
51L* 1.8-97.2 - 3 5 x
Fluorocarbon 22 51H* 1000-24000 - 3 1000(US) 5 x
51* 25-1000 - 3 5 x
51L* 2.5-135 - 3 5 x
Fluorocarbon 112 51H* 125-3000 - 3 50(US) 5 x
51* 7-280 - 3 5 x
51L* 1-54 - 3 5 x
Fluorocarbon 113 51H 250-6000 250-2000 3 1000(US) 5 x
51 10-400 10-400 3 5 x
51L 1-54 1-20 3 5 x
Fluorocarbon 113a 51H* 200-4800 - 3 - 5 x
51* 10-400 - 3 5 x
51L* 0.8-43.2 - 3 5 x
Fluorocarbon 114 51H* 475-11400 - 3 1000(US) 5 x
51* 20-800 - 3 5 x
51L* 1.8-97.2 - 3 5 x
Fluorocarbon 123 51* 14-1600 - 3 - 5 x
51L* 1.4-28 - 3 5 x
Fluorocarbon 124 51* 45-1800 - 3 - 5 x
Fluorocarbon 141b 51* 10-1000 - 3 - 5 x
51L* 1.1-22 - 3 5 x
Fluorocarbon 225
Fluorocarbon 225Ca + Fluorocarbon 225Cb 1:1
51* 20-800 - 3 - 5 x
51L* 1.4-28 - 3 5 x
Dimethyl sulphide 53* 0.15-10 (0.5)-10** 2 10(US) 5 x
*:Use conversion factor
**: The minimum scale value (0.5ppm) is not printed on the tube, but only the scale line is printed.
(E):Standard control concentration
(US):for US
5 x : Contents of 1 pack allow 5 measurements

 

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi