SATA 13109 1/2"DR。6PT。SAEソケット 13/16"

1/2" DR. 6PT. SAE Socket 13/16"
  • 良質な取り決め
  • オリジナル保証
  • 宅配便
  • 買い取り簡単化