INGCO HKTS0243 상세 튜브 세트

Bộ sản phẩm bao gồm:
    18 đầu tuýp: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm 
    2 cần nối 5″ và 10″
    1 cần siết 2 chiều 10″ 
    1 cần quay 15″
    1 cần L 10″
- Trọng lượng: 4kg

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기