emin

Promax PD-183 디지털 멀티 미터 산업용 시리즈 (RMS 4-1/2 자리, Freq, 0.05%)

 • 생산업체: Promax
  Model: PD-183
  보증: 12 month
  • 견적요구 견적요구
 •  할인 받으려면 전화하십시오

  핫라인: (+84) 969950220

  전화번호+84 (24) 62923267

Voltage

DC Volts: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V ± 0.05%

AC Volts: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V ±1% (50 ~ 2 kHz)

Current

DC Current: 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A ± 0.5 %

AC Current: 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A ± 1.2%

(50 ~ 1 kHz)

Resistance: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ ± 0.15 %

Frequency: 2 kHz, 20 kHz, 200 kHz ± 0.5%

Duty Cycle: 0 to 90%. 40 Hz to 20 kHz ±2 %

More features: Continuity test, Diode test, Logic test, DATA hold

Resolution: 10 µV, 0.01 µA, 0.01 Ω, 0.1 Hz


Chi tiết

Datasheet


Manual • 품질 보증
 • 공인 보증
 • 집으로 배달
 • 간단하게 거래하기

할인과 정보를 받기 위해 등록하기