ATAGO PAL-10S Khúc xạ kế đo độ Urea S.G

Thang đo: Nước tiểu (SG) Nhiệt độ

Phạm vi đo lường: Nước tiểu SG: 1,000-1,060

                               Nhiệt độ: 10,0-35,0 ° C

Độ phân giải: Nước tiểu SG: 0.001

                      Nhiệt độ: 0.1 ° C

Độ chính xác đo lường: Nước tiểu SG: ± 0.001

                                       Nhiệt độ: ± 1 ° C

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化