emin

AXIS AGN100 实验室分析天平/ 数字显示/ 台式

 • 制造商: AXIS
  Model: AGN100
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Capacity (Max)

50g

100g

200g

Reading unit (d)

0,1mg

Verification unit (e) 1mg
Tare rangepełny
Accuracy classI
Working temperature+18÷30°C
Weighing time<8s
Pan sizeø90mm
Total dimensions215(235)x345x350mm  
Weight chamber dimensions175x140x230mm
Balance weight6,5kg
Power supply~230V 50Hz 9VA / =12V 1200mA
Details

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会