CT/PT 实验设备检定服务

Kiểm định Thiết bị thí nghiệm CT/PT, kiem dinh thiet bi thi nghiem CT/PT