N.型温度传感器

Cảm biến đo nhiệt độ kiểu N, Cam bien do nhiet do kieu N