NI-120 . 型温度传感器

Cảm biến đo nhiệt độ kiểu NI-120, Cam bien do nhiet do kieu NI-120