NTC型温度传感器

Cảm biến đo nhiệt độ kiểu NTC, Cam bien do nhiet do kieu NTC