Kíchmócthủylực5tấnTLPHHQD-5

Kích móc thủy lực TLP HHQD-5

áp suất tối đa 700 bar.

Kích có sức móc thấp nhất 2.5 tấn, 

sức nâng thấp nhất 5 tấn, 

chiều cao nâng thấp nhất 222mm 

chiều cao móc thấp nhất 16mm

Hành trình nâng lớn nhất 120mm

Trọng lượng kích 15kg 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化