emin

Kíchmócthủylực5tấnTLPHHQD-5

 • 制造商: CHINA
  Model: TLP HHQD-5
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Kích móc thủy lực TLP HHQD-5

áp suất tối đa 700 bar.

Kích có sức móc thấp nhất 2.5 tấn, 

sức nâng thấp nhất 5 tấn, 

chiều cao nâng thấp nhất 222mm 

chiều cao móc thấp nhất 16mm

Hành trình nâng lớn nhất 120mm

Trọng lượng kích 15kg 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会