S7-300 导轨

Rail S7-300 ,thanh ray, thanh gá plc siemens