DOLANG DLDJ-EDM13 三相异步电动机故障模拟器

● Bộ mô phỏng lỗi có thể được sử dụng với động cơ không đồng bộ ba pha để mô phỏng 13 lỗi của cuộn dây động cơ không đồng bộ 3 pha.

● Thiết kế của trình mô phỏng lỗi nó đơn giản và thuận tiện. Sáu đầu nối đầu ra kết nối với động cơ ở mặt sau của đầu nối. Có sáu thiết bị đầu cuối ở đỉnh nắp mô phỏng, khi thực hành, học sinh có thể coi sáu thiết bị đầu cuối là đầu ra của cuộn dây động cơ, kết hợp với đồng hồ vạn năng, megom kế nhanh chóng phán đoán các loại lỗi trong thời gian giới hạn.

Details

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化