Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1011, K1011 và lưu ý khi sử dụng

false