EBRO TFX 430-Set接触式温度计(1340-5432)(-100°C ... + 500°C;±0.05°C)

Dải đo: -100 °C...+500 °C

Độ chính xác: ± 0,05°C (± 0,08 ° F) ở -50,00 ° C, + 199,99 ° C ± 0,2 ° aMeasuring range: -100 °C...+500 °C

Accuracy: ±0,05°C (±0,08°F) at -50,00 °C…+199,99°C ±0,2°C / ±0,4°F for the rest; device w/o probe ±0,4% of the measurement for the rest; device with probe and factory calibration

Resolution: 0,01 °C (-100 °C...+199,99 °C) 0,1 °C for the remaining measuring range

Operating Temperature: -20 °C...+50 °C

Storage temperature: -30 °C...+70 °C

Sensor: Pt 100

Measurement mode: 1s...15s

Measured variables: Temperature

IP Rating: IP67

Battery: Lithium 3 V / Typ CR 2477

Battery lifetime: Approx. 5 years

Dimensions: 109 x 54 x 22 mm

Weight: Approx. 90 g

Certificate: DAkkS-Calibration

Precision Thermometer Set consists of:

• Precision thermometer TFX 430

• Blunt probe TPX 130

• Extension cable AX 110

• Aluminum case AG 130

• DAkkS-Calibration

Options

AG 120 Plastic case; Part No. 1341-0619

AG 140 Protective cover for thermometer, red; Part No. 1340-5005

AG 150 Wall bracket with 6 clips, plastic; Part No. 1340-5000

TPX 230 Probe; Part No. 1341-543

TPX 330 Probe; Part No. 1341-5439

C / ± 0,4 ° F dải còn lại; Không đầu đo ± 0,4% dải còn lại; thiết bị có đầu dò và chứng nhận hiệu chuẩn của nhà máy

Độ phân giải: 0,01 °C (-100 °C...+199,99 °C) 0,1 °C cho dải đo còn lại

Nhiệt độ hoạt động: -25 °C...+50 °C

Nhiệt độ bảo quản: -30 °C...70 °C

Cảm biến: Pt 100

Chế độ đo: 1s...15s

Biến đo: Nhiệt độ

Cấp IP: IP67 

Pin: Lithium 3 V / Typ CR 2477

Tuổi thọ pin: Xấp xỉ 5 năm

Kích thước: 109 x 54 x 22 mm 

Trọng lượng: Xấp xỉ 90 g

Chứng chỉ: DAkkS-Calibration

Bộ bao gồm

• Nhiệt kế TFX 430

• Blunt probe TPX 130

• Cáp mở rộng AX 110

• Hộp nhôm AG 130

• Chứng chỉ DAkkS

Tùy chọn mua thêm

AG 120 Hộp nhựa; Part No. 1341-0619

AG 140 Vỏ bảo vệ cho máy, màu đỏ; Part No. 1340-5005

AG 150 Giá treo tường, 6 kẹp, nhựa; Part No. 1340-5000

TPX 230 Đầu đo; Part No. 1341-543

TPX 330 Đầu đo; Part No. 1341-5439

Detail

Manual


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化