ELCOMETER 4361 螺纹棒涂膜器 (8µm, 0.315mils)

Độ rộng: 140mm (5.5”)

Độ dày lớp phủ: 8µm, 0.315mils

Detail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化