FLUKE 1625-2 KIT 接地测试仪

Đo điện áp nhiễu AC/DC
Dải đo: 1 V to 50 V
Độ phân giải: 0.1 V
Tần số đo : dc/ac 45 Hz to 400 Hz sine
Đo tần số can nhiễu 
Dải đo: 6.0 Hz to 400 Hz
Độ phân giải: 0.1 Hz to 1 Hz
Độ chính xác : (1 % of rdg + 2 digit)
Đo điện trở nốt đất :
Dải đo: 0.020 Ω to 300 kΩ
Độ phân giải: 0.001 Ω to 100 Ω
Độ chính xác: ± (5 % rdg + 3 d)
Đo điện trở điện xoay chiều
Dải đo: 0.020 Ω to 300 kΩ
Độ phân giải: 0.001 Ω to 100 Ω
Độ chính xác: ± (2 % rdg + 3 d)
Đo điện trở dòng một chiều 
Dải đo: 0.020 Ω to 3 kΩ
Độ phân giải: 0.001 Ω to 0 Ω
Độ chính xác: ± (2 % rdg + 2 d)
Đo vòng lặp
Kiểu đo 4 dây
Dải đo: 0.020 Ω to 199,9 Ω
Độ phân giải: 0.001 Ω to 0,1 Ω
Độ chính xác: ± (7 % rdg + 3 d)
Điện áp đo : Vm = 48 V ac
Dòng đo : > 50 mA
Tần số đo: 128 Hz

máy đo điện trở đất Fluke 1625-2 đo vòng lặp trở đất bằng phương pháp đo Stakeless
Lưu trữ 1500 kết quả đo
Kết nối : USB
Tiêu chuẩn EMC : IEC61326-1
Cấp bảo vệ : IP56
Thời gian đo : 6 giây
Nguồn : AC 220V
Pin : 6 x 1.5 V alkaline (type AA LR6)
Tuổi thị Pin : 3000 lần đo
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Trọng lượng máy: 1,1 kg bao gồm Pin
Kích thước : 250 mm x 133 mm x 187 mm
Cung cấp bao gồm: máy chính,hướng dẫn sử dụng, pin, hướng dẫn tham khảo nhanh, cáp USB, 2 kẹp, hộp đựng C1620, 4 cọc đất và 3 cuộn cáp

FLUKE 1625-2 KIT Earth Ground Testers KIT 
Manufaturer: Fluke-USA
Model: 1625-2 KIT 
Origin : Rumania
Measurement of interference voltage dc + ac (UST)
Measuring range : 1 V to 50 V
Resolution : 0.1 V
Frequency :dc/ac 45 Hz to 400 Hz sine
Accuracy : ± (25% rdg + 5 d)
Measurement of interference frequency (F)
Measuring range : 6.0 Hz to 400 Hz
Resolution : 0.1 Hz to 1 Hz
Accuracy : ± (2 % rdg + 3 d)
Earthing resistance (RE) 
Measuring range : 0.020 Ω to 300 kΩ
Resolution : 0.001 Ω to 100 Ω
Accuracy : ± (2 % rdg + 2 d)
Measuring voltage : 20/48 V, ac
Short-circuit current : 250 mA
Measuring frequency : 94, 105, 111, 128 Hz
Stakeless ground loop measurement-4pole
Measuring range : 0.020 Ω to 199,9Ω
Resolution : 0.001 Ω to 0,1 Ω
Accuracy : ± (7 % rdg + 3 d)
Measuring voltage : 48 VAC
Short-circuit current : 250 mA
Measuring frequency : 128 Hz

Measuring time : Typical 6 sec.
Max. overload : 250 V rms (pertains to misuse)
Pin : 6 x 1.5 V alkaline (type AA LR6)
Memory :Internal memory storage up to 1500 records accessible via USB port
Battery life span : Typical > 3,000 measurements
EMC (Emission Immunity): IEC61326-1: Portable
Protective type : IP56 for case, IP40 for battery door according to EN60529
Quality system : Developed, designed and manufactured according to DIN ISO 9001
Operating temperature : - -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Net weight approx. 1,1 kg including batteries
Dimensons : 250 mm x 133 mm x 187 mm

Accessory : user manual, batteries, quick reference guide, USB cable, 2 clamps, C1620 carrying case, 4 earth ground stakes and 3 cable reels

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化