Fluke 700HTPK2 液压测试套件

- Kết hợp đồng hồ đo đo Fluke-700G Series (option), phạm vi 1.000 psi (69 bar) hoặc cao hơn

- Tạo áp lực lên đến 10.000 psi, 690 bar, với bơm 700HTP-2

- Kết nối với đồng hồ đo 700G trực tiếp vào bơm tay HTP-2

- Bao gồm: Hộp cứng 700HTH-1 ống nối và adapters để kết nối với các thiết bị áp lực cần kiểm tra

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化