emin

Fluke-721Ex-3650 精密压力校准器(0,00 bar至345 bar)

 • 制造商: FLUKE
  Model: 721Ex-3650
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Low pressure sensor
+ Range: -14 psi to +36 psi, -0.97 bar to 2.48 bar
+ Resolution: 0.001 psi, 0.0001 bar
+ Accuracy: 0.025% of full scale
High pressure sensor
+ Range: 0 psi to +5000 psi, 0.00 bar to 345 bar
+ Resolution: 0.1 psi, 0.01 bar
+ Accuracy: 0.0% of full scale
Altitude: 2,000 m
Ingress protection: IP-40
Power requirements : 6.0 V DC
Operating temperature -10°C to +45°C
Dimensions (H x W x D): 20 x 11 x 5.8 cm
Weight: 03539 kg

Details

Manual

Specifications 1-Year

Fluke-721Ex-1601

Range

Resolution

Accuracy

Low pressure sensor

-14 psi to +16 psi,
-0.97 bar to 1.1 bar

0.001 psi,
0.0001 bar

0.025% of full scale

High pressure sensor

-12 psi to +100 psi,
-0.83 bar to 6.9 bar

0.01 psi,
0.0001 bar

0.025% of full scale

Fluke-721Ex-1603

Low pressure sensor

-14 psi to +16 psi,
-0.97 bar to 1.1 bar

0.001 psi,
0.0001 bar

0.025% of full scale

High pressure sensor

-12 psi to +300 psi,
-0.83 bar to 20 bar

0.01 psi,
0.001 bar

0.025% of full scale

Fluke-721Ex-1605

Low pressure sensor

-14 psi to +16 psi,
-0.97 bar to 1.1 bar

0.001 psi,
0.0001 bar

0.025% of full scale

High pressure sensor

-12 psi to +500 psi,
-0.83 bar to 34.5 bar

0.01 psi,
0.001 bar

0.025% of full scale

Fluke-721Ex-1610

Low pressure sensor

0 psi to +1000 psi,
0.00 bar to 69 bar

0.1 psi,
0.001 bar

0.025% of full scale

High pressure sensor

-12 psi to +500 psi,
-0.83 bar to 34.5 bar

0.01 psi,
0.001 bar

0.025% of full scale

Fluke-721Ex-1615

Range

Resolution

Accuracy

Low pressure sensor

-14 psi to +16 psi,
-0.97 bar to 1.1 bar

0.001 psi,
0.0001 bar

0.025% of full scale

High pressure sensor

0 psi to +1500 psi,
0.00 bar to 103.4 bar

0.1 psi,
0.001 bar

0.025% of full scale

Fluke-721Ex-1630

Low pressure sensor

-14 psi to +16 psi,
-0.97 bar to 1.1 bar

0.001 psi,
0.0001 bar

0.025% of full scale

High pressure sensor

0 psi to +3000 psi,
0.00 bar to 200 bar

0.1 psi,
0.01 bar

0.025% of full scale

Fluke-721Ex-1650

Low pressure sensor

-14 psi to +16 psi,
-0.97 bar to 1.1 bar

0.001 psi,
0.0001 bar

0.025% of full scale

High pressure sensor

0 psi to +5000 psi,
0.00 bar to 345 bar

0.1 psi,
0.01 bar

0.035% of full scale

<span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fa

Các giải pháp ( file đính kèm ) liên quan đến :

 • Camera nhiệt : khảo sát đánh giá nhiệt độ của thiết bị, tủ bảng điện , motor ….
 • Thiết bị đo chất lượng điện năng : khảo sát chất lượng điện qua các thông số : Sóng hài- chiều sóng hài, đô nhấp nháy điện áp, mất cân bằng pha, hiệu suất motor …
 • Thiết bị kiểm tra biến tần: đánh giá chất lượng biến tần : DC bus, IGBT, dU/dt , sóng hài …
 • Giải pháp lọc hài
 • Chuẩn đoán rung động cơ : đánh giá tình trạng vòng bi, lệch trục , khớp nối , mất cân bằng …
 • Kiểm tra ac- qui : đánh giá nội trở ac-qui , điện áp xả, ripple …
 • Điện trở đất : kiểm tra giá trị điện trở đất ( không cần cách li tiếp địa khỏi hệ thống )
 • Kiểm tra phóng điện cục bộ ( PD ): đầu cáp , máy biến áp , GIS, Switchgear …
 • Đánh giá hệ thống solar: kiểm tra hệ thống chuỗi pin và từng tấm pin. Đánh giá hiệu suất tấm pin và chuẩn đoán sự cố trong hệ thống solar farm

Thermal Imaging SF6PQ hiệu suất MDA550Bt521 điện trở đấtPD-PMDT
Tài liệu bảo trì, chuẩn đoán sử dụng cho nhà máy công nghiệp

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会