GOTT GOTT-EIT-1550 电气仪表培训设备套

MODULES:

Resistive Load - Code 456-001

Range: 210Ω, 390Ω, 470Ω, 860Ω 

Protection Fuse 1A

Inductive Load - Code 456-002

Range: 0.4H, 0.6H, 0.8H, 1.0H

Protection Fuse 1A

Capacitive Load - Code 456-003

Range: 1μF, 2μF, 4μF, 8μF

Protection Fuse 1A

Ohm Meter - Code 456-009

Range: 0~1000Ω

Accuracy: Class 1.5

AC Voltmeter - Code 456-005

Range: 0~10VAC

Accuracy: Class 1.5

DC Ammeter - Code 456-006

Range: 0~100 mA

Accuracy: Class 1.5

AC Ammeter - Code 456-007

Range: 0~100 mA

Accuracy: Class 1.5

Galvano Ammeter - Code 456-008

Range: -10 to +10 mA

Accuracy: Class 1.5

DC Voltmeter - Code 456-004

Range: 0~10VDC

Accuracy: Class 1.5

Frequency Meter - Code 456-010

Range: 45~55 Hz

Accuracy: Class 1.5

Watt Meter - Code 456-011

Range: 0~500 W

Accuracy: Class 1.5

Protection Fuse 1A

Varmeter - Code 456-012

Range: 0~500 VAR

Accuracy: Class 1.5

Power Factor Meter - Code 456-013

Range: 0.5 Lag/Lead to 1

Accuracy: Class 1.5

Protection Fuse 1A

Kilowatt Hour Meter - Code 456-014

Speed: 1200 turn/ 1kW/Hour

Accuracy : Class 1.5

Current Transformer - Code 456-015

Current ratio: 1A/0.5A, 2.5A/0.5A,

5A/0.5A

Potential Transformer - Code 456-016

Voltage ratio: 110V/110V, 240V/110V,415V/110V

U-Link - - Code 159-019

A unit which is wed to link the unit together

Safety Connecting Lead - Code 237-001

4mm connecting leads 

Vertical Frame -  Code 297-000

High level: DIN standard A4 with two shelves

Material: Aluminium

Side Frame: T shape

Size: 3-Layer 1450mm Length

Experiment Manual - Code 157-902

EXPERIMENT TOPICS: 

• Understanding different characteristic of load 

• Defining the AC and DC voltage 

• Defining the AC and DC electrical current 

• Defining the resistance of the circuit 

• Ohm’s law 

• Calculation on resistance, power and energy 

• Defining the power factor for different load 

• Current transformer versus potential transformer

Manuals: 

(1) All manuals are written in English 

(2) Model Answer 

(3) Teaching Manuals

Details

Datasheet


MÔ TẢ

Hệ thống thực hành Dụng cụ đo điện chủ yếu được sử dụng cho ứng dụng của dụng cụ điện thử nghiệm cho mục đích minh họa trong lớp học và giảng đường. Các dụng cụ riêng lẻ của một mô hình thử nghiệm được kết nối thông qua các ổ cắm an toàn 4 mm theo các biểu tượng đồ họa lớn, đồng bộ hoặc sơ đồ dòng điện. Do sự sắp xếp theo chiều dọc của các bảng mạch, mô hình có thể được nhìn thấy từ khoảng cách xa và có thể được điều chỉnh từng bước theo các bài học hoặc bài giảng.

TÍNH NĂNG

• Nhiều loại Đồng hồ đo khác nhau lên đến 10 loại cho các hoạt động khác nhau

• Dụng cụ đo chính xác 

• Tiếp cận với bài kiểm tra dụng cụ cơ bản và cho phép sinh viên thực hành 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化