GOTT GOTT-ESGT-01 电机手术培训套装

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Cắt tinh khiết, pha trộn 1, pha trộn 2, đông máu tiếp xúc đơn cực, đông máu tiêu chuẩn lưỡng cực

• Nhỏ gọn và di động, giao diện thân thiện, dễ sử dụng

• Điện cực đơn cực có thể được điều khiển bằng tay hoặc chân

• Công suất đầu ra có thể hiển thị kỹ thuật số

• Sơ đồ khối mạch điện

• Điểm kiểm tra điện

• Mô phỏng sự cố

NỘI DUNG THỰC HÀNH

• Hiểu thiết bị phẫu thuật điện

• Giải thích sơ đồ khối

• Vận hành thiết bị phẫu thuật điện

• Điều khiển cấp điện áp bằng màn hình

• Đặt giá trị bằng bàn phím

• Kích hoạt dao cắt và Coag Forceps bằng bàn đạp

• Kích hoạt dao mổ đơn cực bằng công tắc

• Đầu ra đơn cực và lưỡng cực của bộ thực hành phẫu thuật điện

Hướng dẫn sử dụng:

(1) Tất cả các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh

(2) Trả lời mẫu

(3) Hướng dẫn giảng dạy

Detail

Datasheet


DESCRIPTION 

GOTT-ESGT-01 is designed to demonstrate the operation, theory, repair and servicing of Electrosurgical equipment that used at clinics & hospitals. The unit is given the fault diagnosis so as to facilitate the teaching of trouble shooting techniques. A fault simulator is provided with circuit block diagram of the device for the students to study theoretically and experimentally in order to understand the operation of the device. 

The fault is activated by button that disables or create malfunction of certain circuit or components so that the device become faulty. Based on the symptoms and the signal at the test points, the students then do the troubleshooting exercise to find the faulty circuit or components. After locating the failure, the fault can be reset, and then the device work normally

FEATURES

• Real Electrosurgical unit

• High quality industrially accepted component 

• Bold color identification of circuits 

• Designed to simulate common faults 

• Detailed instruction & experiment manual

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化