Hach 2668000 氨氮试剂

 - Khoảng đo: 0,01 đến 0,50 mg/lít NH3-N

- Số lượng: 100 test/gói

Bộ thuốc thử gồm các thuốc thử sau:

AMMONIA SALICYLATE PP  PK/100: 2653299

AMMONIA CYANURATE RGT PP  PK/100: 2653199

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化