DO-HACH LDO10101 DO测量电极

Thông số kỹ thuật:

Dải đo

0.05 đến 20.00 mg/lit (0 đến 200%)

Độ chính xác

+/- 0.1 mg/lít khi dải đo từ 0 đến 8 mg/lít;

+/- 0.2 mg/lít khi dải đo lớn hơn 8 mg/lít

Khoảng đo nhiệt độ

0°C đến 50°C

Cáp dài 1 m

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化