emin

Hach 2105669 DPD总氯试剂粉末枕头,10 mL,(每包100个)

 • 制造商: HACH
  Model: 2105669
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Dùng xác định clorin tổng theo phương pháp DPD

Được USEPA chấp nhận trong báo cáo phân tích nước ăn uống sử dụng phương pháp Hach 8021

Thang đo: 0.02 đến 2.00 mg/L 

Thể tích mẫu thử: 10 mL

Gói gồm 100 tép thực hiện cho 100 test


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会