Hach 2105669 DPD总氯试剂粉末枕头,10 mL,(每包100个)

Dùng xác định clorin tổng theo phương pháp DPD

Được USEPA chấp nhận trong báo cáo phân tích nước ăn uống sử dụng phương pháp Hach 8021

Thang đo: 0.02 đến 2.00 mg/L 

Thể tích mẫu thử: 10 mL

Gói gồm 100 tép thực hiện cho 100 test

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化