emin

铜试剂100倍HI95747-01

 • 制造商: HANNA
  Model: HI95747-01
  来源: Romania
  • 报价要求 报价要求
 • Price (exclude tax) 2,705,320 VND
  Price (include tax) 2,975,852 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

Đóng gói: gói

Số lượng: 100 lần

Phương pháp: bicinchoninate của USEPA.

Chi tiết

 HI95747-01 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp bicinchoninate của USEPA.

Thuốc thử khi thêm vào mẫu có chứa đồng sẽ đổi màu; nồng độ càng cao, màu càng đậm. Cường độ màu được xác định bởi một quang kế tương thích và nồng độ sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm) hoặc μg/L (ppb) tùy theo máy. 


注册收新闻 - 获得优惠活动的机会