Insize 2309-50D 百分表,0-50mm / 0.01mmm

Phạm vi đo: 0-50mm
Độ chia : 0.01mm
Cấp chính xác: 40µm
Đọc kết quả trên mặt đồng hồ

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化