Insize 3205-700 可调测砧外径千分尺 600-700mm/0.01

Dải đo: 600-700 mm
Ðộ chia: 0.01 mm
Độ chính xác: ±16µm
Bộ điều chỉnh các phạm vi đo khác nhau
Núm điều chỉnh
Bề mặt đầu đo bằng Carbide

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化