INSIZE 4820-1241 螺距规(24片)

Dải đo: 0.25 – 6.0mm

Độ chính xác: ±0.07mm

Số lá đo: 24 cái

Bao gồm: 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm

Ứng dụng: Dùng để kiểm tra bước ren

Detail

DATASHEET


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化