INSIZE 7110-1000 钢直尺,0-1000mm / 0.20mm

Khoảng đo: 0-1000mm (0-100cm)
Khoảng chia :
- 0-10cm : 0.05cm
- 10-100cm : 0.1cm
Cấp chính xác: +/- 0.2mm
Chiều dài thước: 1040mm
Chiều rộng thước: 32mm
Chiều dầy thước: 1.5mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化