INSIZE 7240-300 内卡规(18-300mm)

Độ mở : 18 - 300mm

Chiều dài thân : 300mm

Detail

DATASHEET


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化