JEIOTECH BEA0570111 锚型搅拌器

Biên độ thấm: M - H

Hướng dòng: tiếp xúc

Dùng cho máy khuấy đũa

Detail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化