KEYSIGHT N6976A 先进直流电源 (0~120V, 16.7A, 2kW)

• Đầu ra định mức: 0~120V, 16.7A, 2kW

• Độ gợn và nhiễu đầu ra: 2mV rms; 30mV peak-to-peak

• Điều chỉnh tải: 4mV, 1 mA

• Độ chính xác lập trình: 0.03% +17 mV; 0.1% +5 mA

• Giao tiếp: GPIB (IEEE-488), LAN (LXI-Core), USB

• Trọng lượng: 34 lbs. (15.5 kg.)

• Kích thước: L 24.928 in / 633.2 mm, W 16.81 in / 426.9 mm, H 3.468 in / 88.1 mm

• Khách hàng đọc kỹ Datasheet để chọn cấu hình phù hợp


Details

Datasheet  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化