VIỆT NAM 13.3cm/300m 薄膜包装组件 (for 16mm reel)

Màng dán 13.3cm/300m dùng cho máy đóng gói linh kiện thành cuộn với chiều rộng cuộn linh kiện 16mm.

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化