VIỆT NAM 5.4cm/300m 薄膜包装组件 (for 8mm reel)

Màng dán 5.4cm/300m dùng cho máy đóng gói linh kiện thành cuộn với chiều rộng cuộn linh kiện 8mm.

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化