HM-30P 便携式pH计

Cung cấp bao gồm:

- Máy chính

- Điện cực pH GST-2739C tích hợp cảm

biến nhiệt độ, cáp dài 1 mét

- Dung dịch chuẩn pH điểm 4.01 pH chai

100 mL

- Dung dịch chuẩn pH điểm 6.86 pH chai

100 mL

- Dung dịch bảo quản điện cực 50 ml

- Cốc nhựa 50 ml

- Pin kiềm AA

- Dây đeo tay

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化