Khac LVT10 低手叉车

Chiều rộng càng nâng: 685 mm

Chiều dài càng nâng:1220 mm

Chiều nâng thấp nhất: 31 mm

Chiều nâng cao Nhất: 85 mm 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化